top of page

บริการเขียนแบบอาคารด้วยเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ

ข้อมูลการสำรวจที่แม่นยำ คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคารแต่ละหลังต้องวัดขนาดนับร้อยนับพันจุด รวมถึงการหามุมผนัง ระดับพื้น ฝ้า วิธีการสำรวจแบบเดิมๆ โดยใช้ Total Station รวบรวมข้อมูลทีละจุดอาจใช้เวลานานมาก และไม่ครบถ้วน ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ LiDAR ตัวล่าสุดเพื่อทำการสำรวจ

LiDAR scan of a building

เครื่องสแกนเนอร์จะเก็บระยะจุดต่าง ๆ นับล้านจุดด้วยความแม่นยำระดับเซ็นติเมตร รูปด้านบนเป็นการสแกนผนังหน้าอาคารที่ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น มุมผนัง ช่องหน้าต่าง ประตู ถนน รั้ว ต้นไม้ แม้แต่ฝาท่อระบายน้ำก็จะถูกสแกนด้วย นอกจากนี้เรายังมี GNSS RTK module คอยรับสัญญาณดาวเทียม และคอยปรับค่าให้เที่ยงตรงแม้ว่าจะสแกนอาคารขนาดใหญ่มาก ๆ 

พื้นที่ภายในและภายนอกของอาคารหลายชั้นก็สแกนได้ในคราวเดียวกัน จากรูปจะเห็นว่ามีการเก็บระดับพื้น Floor-to-Floor ความหนาของผนัง โดยใช้เวลาในการสแกนไม่นาน แต่ได้จำนวนจุดมากกว่า 14 ล้านจุด ต้นไม้ สายไฟก็ถูกสแกนด้วย

Lidar Scan Condo 1.png

ในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่น ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็สามารถสแกนได้แนวผนังครบถ้วน จากรูปจะเห็นความหนาของผนัง และการเรียงตัวของห้องต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

Convert point cloud into 3D

ข้อมูลที่ได้จากการสแกน สามารถแปลงเป็นโมเดลสามมิติได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนใส่ค่าระยะต่าง ๆ แต่อย่างใด ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดจากการใช้มนุษย์ และไม่มีระยะหรือส่วนใดของอาคารขาดหายไปจากความเป็นจริง ทำให้เราส่งแบบให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ตรงเวลานัดหมาย

โมเดลสามมิติที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม CAD หรือ 3D ได้เช่น Revit, 3DsMax, Blender, AutoCAD และ Sketchup

โมเดลสามมิติที่ได้สามารถนำไปแปลงเป็นแบบแปลน รูปด้าน และภาพตัดได้อัตโนมัติ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาด ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ต่อได้ในโปรแกรม AutoCAD

คลิกที่ด้านล่างเพื่อดูงานตัวอย่าง

แปลงอาคารให้เป็นแบบสามมิติด้วยเครื่องสแกนเนอร์

ทดสอบความแม่นยำของเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์

ราคาพิเศษ - ถึง ก.พ. 67

50 ตารางเมตรแรก - 6,000 บาท*

เกินจาก 50 ตารางเมตร - 15 บาทต่อตารางเมตร*

ตัวอย่างเช่น ห้องคอนโดมิเนียมขนาด 35 ตร.ม. ราคา 6,000 THB

บ้านพักขนาด 200 ตร.ม. ราคา 6,000 + 150 x 15 = 8,250 THB

ร้านค้าขนาด 4,000 ตร.ม. ราคา 6,000 + 3500 x 15 = 58,500 THB

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทาง ที่พัก

งานวางผังอาคาร

  • งานวางผังเข็ม หัวเข็ม รั้ว แนวถนน และงานภูมิสถาปัตย์

  • วางผังด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK GNSS ความแม่นยำสูง มีค่าผิดพลาดไม่เกิน 15 ม.ม.

  • ทำงานง่าย แค่ส่งผังที่จะวางเป็นไฟล์ AutoCAD

ราคาสำหรับงานวางผัง

20 จุดแรก ราคา 6,000 บาท*

เกินจาก 20 จุด คิดราคาจุดละ  50 บาท*

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทาง ที่พัก

บริการหาปริมาตรกองวัสดุ

Stockpile measurement
  • สำรวจด้วยเครื่องเลซอร์สแกนเนอร์ แม่นยำ ถูกต้อง

  • ใช้เวลาสำรวจเพียง 10 นาทีต่อพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร

  • เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบเช็คสินค้าคงเหลือ กองหิน ทราย ถ่านหิน และสินแร่ต่าง ๆ

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาค่าบริการสำรวจปริมาตรกองวัสดุ

1,000 m2  แรก - 5,000 THB*

ตารางเมตรต่อไป - 2 THB/m2*

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทาง

bottom of page