top of page

ศูนย์การค้า

วัสดุหุ้มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่องแสงคือโครงสร้างเมมเบรน มีน้ำหนักเบา ลดความเครียดให้กับอาคารเดิม สว่างและเย็นทำให้ร้านค้ามีสีสันและมีความสุขในการเดิน เนื่องจากผลิตและเชื่อมเป็นชิ้นเดียว จึงไม่มีรอยต่อเคมีให้รั่วซึมและบำรุงรักษา 

bottom of page