top of page

โครงสร้างผ้าใบแรงดึง

3D render of a tent
3D visualization
Steel detailing drawings
Membrane stress calculation
การคำนวณโครงสร้างเมมเบรน
Tensile structure drawings
แบบสำหรับผลิตโครงสร้าง
เราสามารถให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่สถาปนิกและเจ้าของโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาในการออกแบบ ทำการนำเสนอโมเดล 3 มิติสำหรับลูกค้าของคุณ การคำนวณโครงสร้าง แรงกระทำต่ออาคาร และใบเสนอราคา 
Survey with total station
Top view shot from drone
การสำรวจหน้างานมีความสำคัญมากก่อนการออกแบบงานต่อเติม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจที่สามารถช่วยเหลือคุณในด้านข้อมูลการสำรวจ จุดกำหนด และวิธีการก่อสร้าง
เรามีโรงงานตัดเย็บผ้าของเราเอง ซึ่งสามารถผลิตผ้าได้มากถึง 3,000 ตร.ม. ต่อเดือน
Fabric fabrication shop
High frequency welding machine
steel welder
finished steel parts
PTFE membrane welding
Tensile structure installation
Tensile structure installation
สำหรับการติดตั้งเรามีทีมช่างเจาะที่มีประสบการณ์ ทำงานได้ทั่วประเทศ และเราสามารถทำงานนอกประเทศไทยได้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า
bottom of page