top of page

ติดต่อ

สนใจโครงสร้างแรงดึง ส่งข้อความถึงเรา แล้วเราจะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายคำปรึกษาฟรี:

ขอบคุณสำหรับการส่ง!

บริษัท เทนไซล์ ครีเอเตอร์ จำกัด

97/64 บารอนเนียทาวน์, ซ.บางศรีเมือง 3, ถ.ท่าน้ำนนทบุรี, ต.บางศรีเมือง อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

Tax ID : 0125566025080

+66-081-926-5177 

+66-081-832-2541

payo.gmat@gmail.com

bottom of page