top of page
ค้นหา

การหาปริมาตรกองวัสดุด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์


Stockpile volumetric measurement
Stockpile volumetric measurement

กองวัสดุเช่น หิน ทราย ถ่านหิน หรือสินแร่ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีวิธีการในการหาปริมาตรเพื่อใช้ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ หรือตรวจสอบสต็อกทางบัญชี กองวัสดุเหล่านี้มักจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่นับหมื่นตารางเมตร การจะวัดปริมาตรให้ได้ความแม่นยำจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่สามารถเก็บพิกัดพื้นผิวกองวัสดุนับล้านจุดได้อย่างละเอียด และนำไปประมวลผลในซอฟท์แวร์เพื่อหาปริมาตรที่ถูกต้อง

Stockpile 3D volumetric survey
Stockpile 3D volumetric survey

บริษัท เทนไซล์ ครีเอเตอร์ จำกัด ให้บริการสำรวจกองวัสดุขนาดใหญ่ด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ โดยเครื่องจะวัดระยะทางจากผิวกองวัสดุถึงเครื่องวัด แล้วคำนวนตำแหน่งพิกัดของแต่ละจุด โดยแต่ละจุดจะมีความละเอียด ห่างกันเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น ตัวเครื่องจะนำจุดมาเรียงเป็นภาพ 3 มิติด้วยเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่ในตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบแก้ไขค่าผิดพลาดอีกครั้งด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม RTK GNSS

Survey stockpile with LiDAR scanner
Survey stockpile with LiDAR scanner

การสำรวจปริมาตรด้วยวิธีนี้นอกจากจะได้ความแม่นยำ และความครบถ้วนของพื้นผิวที่สำรวจแล้ว (ผิดพลาดไม่เกิน 15 ม.ม.) ยังใช้เวลาในการเดินสำรวจไม่นานเพียง 10 นาทีต่อพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร มีรัศมีการวัด 125 เมตรออกไปรอบตัวเครื่องขณะเดินสำรวจ

Stockpile point cloud
Stockpile point cloud

รูปด้านบนเป็นตัวอย่างผลสำรวจที่ได้จากกองวัสดุขนาดประมาณ 9200 ตารางเมตรความสูง 34 เมตรเราใช้ซอฟท์แวร์คำนวนปริมาตรด้วยการสร้างแท่ง Grid Volume ขนาด 10x10 cm นับล้านแท่งทาบกับ Point Cloud ที่วัดได้จากเครื่องสแกนเนอร์ แล้วคำนวนปริมาตรรวมจากแท่ง Grid Volume ทั้งหมด


Volume calculation report
Volume calculation report

ท่านที่สนใจใช้บริการสำรวจปริมาตรกองวัสดุ สามารถติดต่อได้ทางช่องแช็ต หรือที่เบอร์ 081-926-5177 สำหรับราคาค่าบริการได้แสดงไว้ที่ด้านล่างนี้


ค่าบริการสำรวจปริมาตรกองวัสดุด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์

1,000 m2 แรก - 5,000 THB*

ตารางเมตรต่อไป - 2 THB/m2*

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทาง
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page